yoga örebro

Om anmälan, betalning och GDPR

Om anmälan

Anmälan skickas in via formulär på J A P Yoga & Må Bras webbsida eller per mejl direkt till sofia@japyogaochmabra.se. Ange vald kurs/aktivitet, namn, adress och betalningsalternativ (se nedan; extra viktigt om du ska betala med ePassi) i samband med anmälan. Vanligen bekräftas plats på kurs/aktivitet med ett mejl med vilket betalningsunderlag bifogas. Observera att annat kan gälla. Det framkommer i så fall  av kurs/aktivitetsbeskrivning och/eller i den bekräftelsen som mejlas ut.
Anmälan till kurser/aktiviteter är bindande två veckor (14 dagar) innan kurs-/aktivitetsstart. Avanmälan där efter debiteras med hela beloppet. Observera att annat kan gälla. Det framkommer i så fall i kurs/aktivitetsbeskrivning och/eller i den bekräftelsen som mejlas ut.
Som anmäld ansvarar du själv för att delta i bokade aktiviteter. Deltagares frånvaro vid enstaka kurstillfällen kompenseras ej. Vid längre sjukdom/skada krävs läkarintyg som styrker att det inte är lämpligt att delta i kursen/aktiviteten för att ersättning ska kunna ges.
Om oförutsedda händelser inträffar som vi ej kan råda över har J A P Yoga & Må bra rätt att skjuta upp alternativt ställa in aktiviteter.
OBS! Du behöver ha en egen försäkring. J A P Yoga & Må bra ansvarar inte för sjukdom eller skador i samband med deltagande i våra aktiviteter. Allt deltagande sker på eget ansvar.

Om betalning

Betalning sker i första hand mot faktura. Vill du dela upp betalningen av terminskurser på två tillfällen går det bra. Då tillkommer en administrativ avgift på 50:-. Meddela mig om du önskar dela upp betalningen.
Önskar du skrivet kvitto är ditt internetbankskvitto tillsammans med fakturan det som är giltigt enligt Skatteverket.

Om betalning med ePassi

J A P Yoga & Må Bra tar emot betalning med ePassi. Vill du betala hela eller del av kurs/aktivitet med ePassi, behöver ange hur stor ePassibelopp du vill betala med i samband med att du anmäler till kurs/aktivitet. Viktigt vid betalning med ePassi är att registrering av köp betalas senast det datum som J A P Yoga & Må Bra meddelar dig. I samband med registrering av köp är det viktigt att du uppger rätt momsbelopp. Om inget annat anges i underlag från J A P Yoga & Må Bra är det 6 % moms som gäller. Länk till ePassi hittar du här.

OBS! Andra boknings- och betalningsvillkor kan gälla för andra tjänster. Se respektive tjänst för information.

Om GDPR

J A P Yoga & Må Bra sparar personuppgifter som behövs för att sluta affärsavtal enligt bokföringslagen och GDPR. Uppgifterna lämnas aldrig vidare såvida inte begäran stöds av en lag som står över GDPR, exempelvis att uppgifter begärs ut av myndigheter såsom polismyndigheten, länsrätten, försäkringskassan, socialtjänsten, skatteverket etc.
J A P Yoga & Må Bra använder dina personuppgifter i syfte att kommunicera med dig om nyheter, erbjudanden, informera dig om förändringar i verksamheten, inspirera inom yogans livsstil och sluta affärsavtal.
E-postadresser som registreras hos J A P Yoga & Må Bra i samband med anmälan till aktivitet kan komma att används för att skicka ut information angående och i samband med ditt deltagande. Din e-postadress kan också komma att registreras som mottagare av J A P Yoga & Må Bra:s nyhetsbrev. Du kan själv välja att ta bort dig från nyhetsbrevet om du inte vill ta emot dom.
Du kan närsomhelst begära utdrag om vilka uppgifter J A P Yoga & Må Bra har om dig och du kan också begära att de raderas såvida inte annan lag står över GDPR.
I samband med olika aktiviteter kan det hända av vi tar bilder eller filmar om du ger oss tillåtelse. Filmer och bilder används i marknadsföringssyfte samt till sociala medier som Facebook och Instagram. Inga bilder säljs vidare eller används av en tredje part.
Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på denna sida.
Har du frågor om J A P Yoga & Må Bra:s personuppgiftspolicy är du välkommen att kontakta mig.
Senast uppdaterad: 220408