yoga örebro

Om kundaliniyoga

yoga

Kundaliniyoga består av fysiska övningar, andningstekniker, meditationer och mantran. Vi använder kraftfulla tekniker för att främja fysisk, mental och andlig utveckling. En klass består av ett yogapass (kriya) som består av en eller flera övningar (asanas) som utförs i en särskild ordning. Fokus ligger mer på uthållighet än på avancerade positioner. Vissa pass är mycket fysiska och aktiva, vissa mycket meditativa. Många gånger använder vi mantran, tyst för oss själva eller tillsammans.

Yoga fungerar utmärkt som friskvård. Den främjar uthållighet, medvetenhet och förmåga att växla mellan aktivitet och vila. Den stärker också immunförsvaret och ökar vår kroppsmedvetenhet.

Lite att tänka på inför och i samband med ett yogapass

Om du kan, undvik helst att äta åtminstone 2 timmar innan passet. Behöver du ändå äta något, välj något lätt, t ex en frukt. Ha gärna med dig en vattenflaska. Drick före och efter passet. Mjuka kläder som inte stramar eller sitter åt rekommenderas. Gör aldrig yoga under inverkan av alkohol eller andra droger. Tala med din läkare om att göra yoga om du har någon medicinsk utmaning.

Yogan görs utifrån dina egna förutsättningar. Pressa dig aldrig igenom smärta. Om du där emot stöter på motstånd och upplever en övning utmanande eller jobbig kan du med stöd i andning och kärleksfull välvilja klara av mer än du tror.

Yoga helst barfota (för stimulering av nervändarna under fotsulorna).

Andning sker, om inget annat anges, genom näsan. Om läraren inte uppmuntrar dig till annat - tänk Sat när du andas in och Nam när du andas ut. Undvik eldandning, rotlås, övningar som jobbar kraftfullt på magen samt upp- och nervända positioner.

Sträva efter att ha slutna ögon och rikta din uppmärksamhet till tredje ögat eller till annan fokuspunkt som läraren nämner. Att fokusera tredje ögat sägs stimulera intuitionen. Sträva efter att vara närvarande. Gör dig medveten om kroppen, andningen och dina tankar.

Meddela läraren om du är gravid eller han någon särskild utmaning.

Så här är ett kundaliniyogapass vanligtvis upplagt

  • Intoning med mantrat Ong Namo Guru Dev Namo, med vars hjälp vi öppnar upp för den Kreativa Kraften och Visdomen inom oss.

  • Uppvärmning

  • Kriya. En kriya består av en eller flera övningar som görs i en viss ordning. Varje kriya kan läsas som ett ”recept” där varje kriya jobbar på ett särskilt fokusområde – t ex stärka nervsystemet, öppna upp hjärtat eller öka flexibiliteten i ryggraden. Andningen är central i passen och passen bidrar till att göra det möjligt för livskraft att cirkulera

  • Vila. För att integrera kriyans effekter i kroppen och sinnet vilar vi i ca 10 minuter efter kriyan.

  • Meditation. Kundaliniyoga erbjuder många olika meditationer. Moment som kan ingå i meditationen är särskilda sittställningar, handpositioner (mudras), fokuspunkter, mantra och andningstekniker. Precis som kriyas varierar meditationerna mellan att vara stillsamma och aktiva.

  • Klasserna avslutas med att vi tonar ut med det vi kallar ”The sunshine song” och/eller mantrat Sat Nam.

Det rekommenderas att ta det lugnt efter ett yogapass. Drick vatten. Ta in resten av dagen, eller kvällen succesivt. Sträva efter att ta vara på effekterna av passet. Var gärna observant på hur du upplever att passet påverkar dig.

Tycker så mycket om Kundaliniyoga. Den har förändrat mig på något sätt, från att ha gått med mycket inre stress och oro till ett mer ”stilla sinne” och den känslan är fantastisk. Jag tycker du är en fantastisk lärare och inspiratör! Är så tacksam att jag just hamna på din kurs. Trodde att jag hade anmält mig till en annan form av yoga första terminen men är så glad att jag hamnade på Kundaliniyoga! (Anna M)