Om reflekterande skrivande

reflekterande skrivande

Reflekterande skrivande handlar kortfattat om att utforska sig själv. Snarare än att lägga fokus på texterna vi producerar, står skrivprocessen i fokus. Och oss själva.

Med hjälp av i olika skrivövningar utforskar vi oss själva, våra upplevelser, erfarenheter, känslor och tankar. Självomsorg, i betydelsen att vi tar det varligt, pausar, skriver under kortare stunder och lyssnar till oss själva och våra behov, är centralt under skrivprocessen. Vi ger oss gott om utrymme att blicka ut över de skrivna orden och reflekterar över processen.

Reflekterande skrivande benämns ibland med andra ord: terapeutiskt skrivande, utforskande skrivande, läkande skrivande och expressivt skrivande är några. Expressivt skrivande har sin utgångspunkt i amerikansk forskning av socialpsykologiprofessor James W Pennebaker som sedan mitten av 80-talet bland annat forskat på förhållandet mellan språk, hälsa och socialt beteende. Sedan dess har en mängd studier genomförts med fokus på reflekterande skrivande som en väg att åstadkomma läkning.

I det reflekterande skrivandet kan vi använda olika skrivformer: listor, dikter, dialoger, flödesskrivning, brev med flera. Vi kan utforska olika perspektiv, resa i tiden och borra i nuet. Vi uppmuntras att gå inåt och att skriva ärligt och detaljerat. Vi släpper idéer om att skriva ”korrekt” och ”bra”. Med hjälp av det som kommer ur oss som text bearbetar vi händelser och känslor. Vi ges möjlighet att få nya perspektiv på oss själva, andra och skeenden. 

Min utbildning till handledare i reflekterande skrivande arrangeras av Region Örebro län. Lärare är Emelie Hill Dittmer. Du kan läsa mer om Emelie här.

Just nu hittar du tre lördagseftermiddagsworkshops (15/10, 19/11 och 7/1) under aktuella pass och andra aktiviteter.

Kursen "Skriv för själ och hälsa" planeras starta i början av 2023. I kursen kommer vi ta hjälp av reflekterande skrivande. Du kan läsa om kursen här.