yoga örebro

Om J A P Yoga & Må Bra i Örebro

Jag heter Sofia Hadders. Kundaliniyoga har varit en del av mitt liv sedan 2005. 2012 började jag utbilda mig till lärare. Sedan dess har jag undervisat och löpande fortbildat mig inom yoga. Yoga som daglig praktik, tillsammans med bland annat promenader, joggingturer och goda mat- och sovvanor utgör viktiga grundbultar i min vardag.

Ganska snart efter att jag började utöva yoga regelbundet märkte jag påtagliga förbättringar. Inte bara på mitt välmående och i mitt vardagsliv utan även i min yrkesroll. Utifrån mina erfarenheter av vad yogan gjort för mig har jag guidat kursdeltagare och människor jag mött i min roll som konsult i att stärka upp sig med yoga.

För att kunna stötta på flera sätt har jag vart efter adderat andra främjandepraktiker till yogan. Bland annat har jag utbildat mig till NLP Practitioner, gått kurs i vedisk astrologi och utbildat mig till handledare i reflekterande skrivande.

Min akademiska bakgrund är en fil kand. i samhällsvetenskap med inriktning arbets- och organisationspsykologi kompletterat med fristående kurser inom personal- och genuskunskap samt med kurser inom folkhälsa.

Utöver J A P Yoga & Må Bra jobbar jag som utvecklingsledare i en regional organisation. Min önskan är att yoga och andra alternativa praktiker allt mer ska beredas möjlighet att stärka upp, inte bara individer, utan även grupper, organisationer och så klart, hela samhället.

De flesta av mina kurser och aktiviteter håller jag på Månen i Örebro som jag driver tillsammans med en kollega.

Sofia Hadders
SKY

Jag är medlem i Sveriges Kundaliniyogalärares riksförbund Sveriges Kundaliniyogalärares Riksförbund – SKY – som är en ideell förening för Sveriges KRI-certifierade kundaliniyogalärare. Jag har tidigare varit engagerad som ledamot i SKY:s styrelse och även i valberedningen.

Månen

De flesta av mina aktiviteter och kurser bedrivs på Månen i Örebro, som jag driver tillsammans med min kollega Eva Stoltz, på Stoltz Yoga & Energi.