yoga örebro

Om Yoga för bröstopererade

yoga bröstopererad

2018 diagnostiserade jag med förstadium till bröstcancer i mitt ena bröst. Jag rekommenderades att operera bort hela bröstet. Senare valde jag att operera bort också det ”friska” bröstet. Där efter har jag genomgått ytterligare en operation av bröstkorgen.

Yogan har varit ett värdefullt verktyg för mig i alla delar av den process jag genomgått. Direkt efter mina operationer har jag återupptagit mitt dagliga yogautövande. Med hjälp av andningen, rörelser och träning i att skilja mellan smärta och  motstånd har jag snabbt återkommit i full rörelse. Yogan gav mig också andningshål att tanka lugn och trygghet ur som motsats till den "turbulens" jag upplevde i kontakt med sjukvården.

Att jag skulle dela med mig av mina kunskaper och erfarenheter av att ta stöd i yoga och andning var en självklarhet. 2019 höll jag mina första klasser för andra bröstopererade. Jag stöttar föreningen Plattnormen och är en av de 15 kvinnor som presenteras i boken Platt av Hanna Björknäs och Sofia Jigrud. Boken ges ut av Lava förlag och finns att köpa på olika nätbokhandlare.

Våren 2024 arrangerade jag en kurs tillsammans med cancerföreningen Hilda i Örebro. Kontakta mig om du önskar veta mer.