yoga örebro

Här hittar du tidigare nyhetsbrev från J A P Yoga & Må Bra

December 2022 - öppna pass, workshops, kurser och en skrivövning
November 2022 - 40 dagar av tacksamhet
November 2022 - med flera möjligheter...
Oktober 2022:1 - mörker, celestial communication, skrivövning och workshop
September 2022:3 - intervju, energitips, workshop, krisinformation
September 2022:2 - tro och vetande, workshops, 3:e ögat, temakurs
September 2022:1 - öppna pass, skavsår, meditation
Augusti 2022:2 - santosha, yogite, skrivövningar
Augusti 2022:1 - höstens kurser, yoga och jogga, andning
Juli 2022 - sensing yin, pass till sommarpris, skrivövning, boktips
Juni 2022 - ny lokal, reflekterande skrivande, pass till sommarpris